Privacy policy

Dit privacy beleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de website(s) van Join Program

Voor meer informatie, neem contact op met ons:
hello@joinprogram.com

Contactgegevens:

Join Program B.V.
Treubweg 33
1112 BA Diemen

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Join Program verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – E-mailadres

Join Program app

De mobiele Join Program app gebruikt de camera van het apparaat van de gebruiker om QR-codes te scannen, maar slaat voor dit doel geen vastgelegde afbeeldingen op.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joinprogram.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Join Program verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Join Program analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. – Join Program verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Join Program neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Join Program) tussen zit. Join Program gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Hubspot, Google analytics. Join Program gebruikt deze programma’s om informatie te optimaliseren en persoonlijk te maken. Om zo aan de verwachtingen te doen van de lezer. De gegevens die wij opnemen staan onder persoonsgegevens.

Hotjar: Wij maken gebruik van Hotjar om de behoeftes van onze bezoekers beter te begrijpen en de gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Hotjar maakt gebruik van statistieken van de schermgrootte, type apparaat, het type browser, taal en de landen waaruit de website bezocht wordt. Hotjar maakt met deze gegevens o.a. een click heatmap en een scroll heatmap. Met deze heatmaps wordt zichtbaar waar onze bezoekers op klikken en tot hoe ver ze scrollen op onze pagina’s. Ook kunnen we zien hoe lang gebruikers op de pagina blijven en hoe onze site genavigeerd wordt. Zo kunnen we de website optimaliseren en zorgen dat u belangrijke informatie snel kunt vinden. Alle gegevens worden geanonimiseerd verzameld: Hotjar heeft op geen enkele manier toegang tot uw persoonlijke gegevens. Ook zullen wij de gegevens nooit gebruiken om individuele bezoekers te identificeren of om data uit andere gegevensbronnen te koppelen. Lees hier meer informatie over het cookiebeleid van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Hotjar slaat uitsluitend gegevens op in de Europese Unie. Lees hier meer over de GDPR compliance van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

U kunt zich afmelden (opt-out) voor het aanmaken van een profiel, het opslaan van data door Hotjar betreffende het gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar door deze opt-out link te gebruiken: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Join Program bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Naam, 3 maanden tot een jaar, persoonlijke aanhef Geslacht, 3 maanden tot een jaar, persoonlijke mail Email adres, 3 maanden tot een jaar, contact om te mailen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Join Program verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Join Program gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Join Program en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joinprogram.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Join Program wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Join Program neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@joinprogram.com

Join Program is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.